Specials

2012-02 Australie_Paul 275

 Onder ‘Specials’ vind je mijn open aanbod, d.w.z. iedereen kan zich hierop inschrijven. Het zijn bijeenkomsten waarin ik mijn ervaring, wijsheid en inspiratie wil delen, opdat jij er ook beter van wordt. De specials organiseer ik veelal in samenwerking met partners.
 
Compassion is not a relationship between the healer and the wounded. It’s a relationship between equals. Compassion becomes real when we recognize our shared humanity. Pema Chödrön

Background pattern
Colors
Layout style