Visie & werkwijze

Profiel - Visie

Mijn Visie – Vertrouwen in fundamentele goedheid

Ik geloof dat de essentie van elk mens er één is van fundamentele goedheid: dat er goedheid, kracht en wijsheid in onze geest en in ons wezen te vinden is. Het contact hiermee raken we vaak kwijt, zowel privé als op ons werk. Mede door de snelheid en complexiteit van de huidige tijd, raken we verstrikt in verwarring over wie we zijn en komen we in een keurslijf van eigen belang, ambitie, angst, controle, onzekerheid en/of ontevredenheid.

Mindfulness meditatie en het ontwikkelen van compassie brengen je terug bij je eigen fundamentele goedheid, bij jouw gezonde kern, bij jouw menselijkheid. En dáár ligt jouw ontwikkelingspotentieel. Het is een manier van ‘beoefening’ die je terugbrengt naar je wezenlijke ‘mens zijn’. Het brengt je in contact met jouw openheid, jouw helderheid van geest, jouw warmte en jouw kracht.

Vanuit dit vertrouwen in je eigen fundamentele goedheid ontstaat dezelfde openheid, acceptatie en compassie naar de ander toe. Dan ervaren we wezenlijk contact en ontstaat er dialoog vanuit gelijkwaardigheid. Er is ruimte gecreëerd voor ontwikkeling. Van hieruit kunnen we individueel én samen groeien en lerend zijn.

Vertaald naar leiderschap zie ik het als de belangrijkste opgave van een leider om bovenstaande te belichamen. Zelf het voorbeeld hierin zijn, om zodoende anderen te inspireren om het mooiste van henzelf (en anderen) tot bloei te laten komen.

Mijn Werkwijze – vertragen, vertrouwen, verdiepen, verbinden, vieren

Mijn visie vertaal ik naar een praktische werkwijze: de 5 V’s. Deze stappen komen altijd terug in mijn werk, alhoewel niet altijd in een lineair proces. Ik creëer hiermee een omgeving van veiligheid en vertrouwen, wat in mijn ogen het fundament is om authentiek te leren en te groeien.

Vertragen           De snelheid verminderen – bewust een pauze nemen en even niets doen: even ‘zijn’. Dit brengt je bij je huidige ervaring. Het vergroot je vermogen tot waarneming. En hoe meer je waarneemt, des te effectiever je een antwoord kan geven op wat je hebt te doen, te besluiten en/of te handelen. Vertragen om effectiever te versnellen dus.

Vertrouwen      Jouw innerlijke, uiterlijke, vreugdevolle én pijnlijke ervaringen vertrouwen en deze zonder waarde oordeel onderzoeken door ‘erbij te blijven’. “There’s nothing to fix”; niet aan jou zelf, en niet aan jouw ervaring in het nu. Het vormt de basis voor persoonlijk leiderschap, het maakt je stevig en krachtig.

Verdiepen          De openheid en acceptatie waarmee je met je ervaring kan verkeren, creëert de rust ruimte om met nieuwsgierigheid je diepere (en vaak verborgen) wensen, verlangens of waarden te ont-dekken. Ook eventuele pijn of ongemak kan nu vanuit liefde en vriendelijkheid onderzocht worden. Zo ontstaat er ruimte voor authentieke keuzes.

Verbinden          De keuzes verbinden met je huidige situatie, kijkend naar het geheel en de context waarin je leeft en werkt. Wat is het thema wat op de voorgrond komt; wat wil je laten groeien en wat is hiervoor nodig? Welke talenten bezit je al? Wie ga je hierin betrekken? Zo geef je sturing aan jouw eigen groeiproces.

Vieren                  Stilstaan bij succes. Tevreden kunnen zijn. De opbrengst delen met een groter geheel.

Als mens en professional ben ik bevlogen geraakt om boeddhistische uitgangspunten te integreren in mijn vak als procesbegeleider | trainer | coach. Mindfulness én een compassievolle houding, zijn twee belangrijke ijkpunten in mijn werkwijze. Het schept de voorwaarden om tot onze authentieke kern te komen. Vanuit deze gezonde kern geven we samen vorm aan jouw ontwikkelingsbehoefte.

Background pattern
Colors
Layout style